Startside
Kulturkontoret
Registrering
Søk:
Skriv ut siden
Sidekart
Ungdomsrådet i Giske
Barn og ungdoms rett til å medverke og påverke, er felt ned både i FN sin barnekonvensjon og i norsk lovgjevning. Ungdom har rett til å bli høyrd, og det er særs viktig for kommunen å ha eit organ som kan seie i frå kva for ønskjer og behov ungdommen har. Dette er lovfesta rettigheiter.

Giske kommune oppretta Ungdomsråd i 1999. Framleis held ein på med å utvide tilbodet til ungdom, og å gjere kommunen til ein interessant stad for ungdom å bu og trivast i. Ungdomsrådet innstiller mellom anna kvart år på tildelingar innanfor ei ramme på kr 50 000, til ulike tiltak for ungdom. Søknad om midlar til ungdomstiltak kan gjerast på same elektroniske søknadskjema som vert nytta til kulturmidlar.

Ungdomsrådet har eige nettsted. Der finn du meir informasjon.

uWebben.no Klikk her
Innlogging
Dersom du er registrert, kan du logge inn her.
Brukernavn:
Passord:
Glemt passord?
Skriv inn din e-postadresse i skjemaet under.
Din e-postadresse: